Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Uppsägningstvister – En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Remissyttrande Utredningens förslag innebär en kraftig förändring av maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel och stora principiella förändringar i anställningsskyddet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning