Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Visselblåsare – stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Remissyttrande LO anser att det finns ett behov av en arbetsrättslig lagstiftning som skyddar arbetstagare som slår larm. LO anser dock att utredningens lagförslag inte uppnår önskvärd skyddsnivå och att utformningen av förslaget, som innebär att en mängd svårtolkade juridiska begrepp ska bedömas, leder till att förslaget torde vara svårt att tillämpa för arbetstagare och arbetsgivare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I ett allt mer pressat arbetsliv är det viktigt att de anställda törs larma om missförhållanden på arbetsplatsen, inte bara för de anställdas skull utan även utifrån samhällsintresset. Den lagstiftning som finns i Norge om rätt att varsla om ”kritikvärdiga förhållanden” (beskrivs på sid. 156 ff) är enligt LOs uppfattning en modell att ta efter. Begreppet ”kritikvärdiga förhållanden” har i praxis tolkas relativt generöst till arbetstagarnas fördel. De anställda har alltid rätt att larma internt och till myndigheter och larmet ska ske på försvarligt sätt. Syftet med lagstiftningen är att signalera att det både är lagligt och önskvärt att larma.