Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Utvärdering av Sveriges penningpolitik 2015- 2020

Remissyttrande LO instämmer i att det vore önskvärt att ha fler studier av penningpolitikens effekter på inkomst- och förmögenhetsfördelningen och att det är en stor brist att det saknas statistik på området. Det saknas uppenbarligen kunskaper om penningpolitikens effekter på inkomst- och förmögenhetsfördelningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning