Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4

Remissyttrande Den klimatpolitiska vägvalsutredningen har haft som uppgift att ta fram strategier för hur Sverige ska nå negativa växthusgasutsläpp efter 2045. I detta ingår att redan ganska omgående vidta åtgärder som kan fungera efter 2045, året då Sverige senast ska ha uppnått netto-noll utsläpp av växthusgaser, och istället inleda fasen med negativa utsläpp. LO menar att utredningens förslag är relevanta men att det finns konflikter mellan olika åtgärder för att minska mängden växthusgaser och att dessa måste undersökas ytterligare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning