Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ytterligare förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget

Remissyttrande LO anser att regeringens förslag om en förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget är nödvändigt. Trots sjunkande inflation ligger de höga levnadsomkostnaderna kvar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning