Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande regeringens skrivelse om Tillfällig skatt på elproducenters överintäkter

Remissyttrande LO avstyrker regeringens förslag om tillfällig skatt på elproducenters överintäkter. Förslaget är alltför tandlöst och behöver skärpas väsentligt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning