Fråga facket Fråga facket

Makteliten gör som de brukar

Rapport Denna rapport redovisar maktelitens inkomstutveckling under åren 1950-2005 i relation till den genomsnittliga lönen för en industriarbetare. Vidare följer vi upp diskussionen om bolagsstyrning från förra rapporten med en lägesbeskrivning av hur långt vi kommit när det gäller ersättningssystem och jämställda styrelser. Vi tar även upp tillväxten på den svenska riskkapitalmarkanden och ger en översiktlig beskrivning av fenomenet Private Equity. Detta är den nionde rapporten i Landsorganisationens (LOs) serie om den svenska makteliten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning