Fråga facket Fråga facket

Makteliten – klyftorna större än någonsin

Rapport Denna rapport redovisar maktelitens inkomstutveckling under åren 1950–2014 i relation till den genomsnittliga lönen för en industriarbetare. Detta är den sextonde rapporten i LOs serie om den svenska makteliten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Historiskt stora inkomstskillnader

  • Maktelitens genomsnittliga inkomster före skatt var 18,3 industriarbetarlöner 2014, den största skillnaden hittills. Maktelitens relativa inkomster har legat på samma nivå de senaste 5 åren. År 2007 var inkomstskillnaden nästan lika stor i vårt urval, då det behövdes 18,2 industriarbetare för att få ihop till en maktelitinkomst. 
  • Den inkomst som vi mäter för makteliten är arbetsinkomst samt inkomster från kapital och näringsverksamhet. År 2014 var den genomsnittliga sammanräknade inkomsten före skatt i makteliten 6,3 miljoner kronor, att jämföra med en genomsnittlig industriarbetarlön på 343 000 kronor. Per månad blir det 524 460 respektive 27 920 kronor. 
  • År 1950, denna undersöknings första år, var maktelitens genomsnittliga inkomst 11,1 industriarbetarlöner. 1980 var skillnaden i inkomster mellan maktelit och industriarbetare minst och motsvarade då 4,9 industriarbetarlöner.

Rapporten Makteliten – klyftorna större än någonsin (pdf)