Fråga facket Fråga facket

Måste alla heta som Svensson?

Rapport Hur kommer det sig att personer med utländsk bakgrund har lägre lön, lägre sysselsättning och högre arbetslöshet än de med svensk bakgrund? Varför finns dessa skillnader oavsett individernas utbildningsnivå? Varför försvinner inte skillnaderna efter ett antal år på den svenska arbetsmarknaden? I studien ”Måste alla heta som Svensson?” används ett helt nytt angreppssätt för att belysa dessa frågor. Kan det vara så att efternamnet har betydelse på den svenska arbetsmarknaden? Syftet med studien, som är ett samarbetsprojekt mellan Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet, Integrationsverket och LO, är att undersöka om situationen på arbetsmarknaden förändras för utrikes födda personer som bytt efternamn i jämförelse med utrikes födda som inte gjort det.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning