Fråga facket Fråga facket

Medlem 2010 - En rapport till kongressen 2004

Rapport Erfarenheten visar att en oreglerad arbetsmarknad, där arbetstagarna konkurrerar om arbetstillfällena genom att bjuda under varandra med avseende på löner och övriga arbetsvillkor, är skadlig för såväl löntagarna som för samhällsekonomin. Fackföreningsrörelsens grundidé är att fungera som ett löfte bland medlemmarna, att inte sälja sitt arbete på sämre villkor än de, som man inbördes kommit överens om och träffat kollektivavtal med motparten om.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning