Fråga facket Fråga facket

Medlemmar från när och fjärran

Rapport I takt med att samhället förändras, förändras också facket. I dag har var fjärde medlem i LO-förbunden utländsk bakgrund. Av våra 175.000 förtroendevalda är drygt 15. 000 födda utomlands. I Medlemmar från när och fjärran berättar över 50 medlemmar varför de blev fackligt aktiva. Det är förtroendevalda kvinnor och män inom LO-förbunden som med egna ord berättar sin historia. De ger oss också en inblick i sitt fackliga arbete i dag och hur de vill forma framtiden med sitt fackliga engagemang. Det är fascinerande berättelser som tar oss med på en resa i tid och rum över hela världen och som återspeglar en ny dimension i den svenska fackföreningsrörelsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning