Fråga facket Fråga facket

Mellan princip och praktik - En rapport om föräldraförsäkringen

Rapport Låginkomstfamiljen delar föräldraförsäkringen mest ojämnt, det visar LO-rapporten Mallen princip och praktik, skriven av Anna Fransson och Irene Wennemo. 29 procent av papporna hade tagit ut mindre än två veckors föräldraledighet. Hela 63 procent hade tagit ut mindre än två månader. Bland LO-grupperna hade endast 29 procent tagit ut mer än två månader i föräldraledighet. Bland SACO-grupperna var fördelningen mest jämn, 48 procent hade tagit ut mer än två månades föräldraledighet. Det framgår av en undersökning av föräldraförsäkringen som LO gjort bland familjer med barn mellan ett och sju år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning