Fråga facket Fråga facket

Muskelvärk?Långvarig muskelsmärta vid arbete – risker, uppkomst och åtgärder

Rapport Det finns ett antal olika förklaringar till uppkomsten av långvarig muskelsmärta vid arbete. Detta är förvirrande för både forskare och dem som försöker tillämpa kunskaperna. Ett antal forskare har nu gett ut en bok1) om vilka av dessa förklaringar som stämmer överens och som beskriver hur kronisk muskelsmärta uppstår. Vi vet i dag att statiskt och ensidigt arbete i kombination med högt tempo och brist på återhämtning markant ökar risken för att få långvarig muskelsmärta. Vi vet också att andra krav i arbetet som att länge vara uppmärksam, udda arbetstider och en underordnad ställning ytterligare ökar risken. Belastningsskadecentrum i Umeå sammanfattar här riskfaktorer och uppkomstmekanismer för kronisk muskelsmärta samt hur dessa kunskaper kan tillämpas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning