Fråga facket Fråga facket

Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling

Remissyttrande I det programförslag som utarbetats av Vägverket och Banverket samt ett antal andra organisationer anges att arbetet bygger på en bred dialogprocess. Enligt vad LO erfar har de fackliga organisationerna inte deltagit i denna process, åtminstone vad den nationella nivån beträffar. LO förutsätter att berörda förbund kommer att omfattas av arbetet när förslagen ska vidare­utvecklas och omsättas i praktisk verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning