Fråga facket Fråga facket

Nitton diagram om ungas arbetslöshet

Rapport December 2009. Debatten om arbetslösheten bland unga har varit mycket intensiv under det senaste året. Många har ställt sig frågan hur hög arbetslösheten bland unga egentligen är. Kan den nya svenska arbetslöshetsstatistiken verkligen stämma? Andra har använt de höga arbetslöshetssiffrorna för unga (15 till 24 år) som ett slagträ i debatten om lagen om anställningsskydd (LAS) eller om nivåerna på de lägsta avtalade lönerna på den svenska arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning