Fråga facket Fråga facket

Ny lag om europeiska företagsråd, Departementspromemoria (Ds 2010:10)

Remissyttrande Promemorian innehåller förslag till hur EUs direktiv 2009/38/EG om inrättande av europeiska företagsråd ska implementeras i svensk lag. Förslaget är en ny lag som ersätter den tidigare lagen om europeiska företagsråd med anledning av de förändringar som gjorts i direktivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning