Fråga facket Fråga facket

Ojämlik hälsa

Rapport Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet. Medellivslängden i Sverige har aldrig varit så hög som nu. Men på vissa områden går utvecklingen åt fel håll, och skillnader mellan personer med olika utbildningsnivå har ökat de senaste tio åren.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustration: Emma Virke

Medellivslängd och inkomstskillnader

För kvinnor i typiska LO-yrken med låga inkomster och kort utbildning har medellivslängden inte ökat alls. Samtidigt har inkomstskillnaderna i  Sverige ökat kontinuerligt sedan 1980-talet. Det visar sig bland annat i att den disponibla inkomsten har ökat mellan 2006 och 2016 för alla grupper utom dem med kortast utbildning. Dessutom har gruppen med lägst inkomst halkat efter mest. Medellivslängden har samtidigt ökat snabbare bland höginkomsttagare och högutbildade: dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, den vanligaste dödsorsaken i Sverige, minskar kraftigt i denna grupp.

Ladda ned rapporten Ojämlik hälsa (pdf) 

Om Jämlikhetsutredningen

Rapporten är skriven av Marie Huppoonen som en del av LOs Jämlikhetsutredning. Utredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här