Fråga facket Fråga facket

Ojämlikhetens geografi – platsens betydelse för människors livsvillkor i Sverige

Rapport Människors levnadsvillkor både i glesbygder och i socialt utsatta bostadsområden i det urbana Sverige behöver få större uppmärksamhet. För att inte den geografiska polarisering som karaktäriserar vårt land ska bli ännu större krävs politik. Det visar en ny rapport från LOs jämlikhetsutredning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ojämlikheten i Sverige har vuxit under lång tid. Samma mönster återfinns i de flesta jämförbara länder. De växande klyftorna har stora konsekvenser; för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda människans makt och möjligheter.

Människors levnadsvillkor

Det finns betydande skillnader mellan olika platser i Sverige när det gäller människors möjligheter och livsvillkor. Det gäller centrala områden som arbete, bostäder, utbildning, offentlig service och politiskt deltagande. Människors levnadsvillkor både i glesbygder och i socialt utsatta bostadsområden i det urbana Sverige behöver få större uppmärksamhet. 

Den nationella politiken, i samspel med politiken på lokal och regional nivå, behöver bli mer aktiv och styrande för att inte den geografiska polarisering som karaktäriserar vårt land ska bli ännu större. 

Författaren Sören Häggroth är filosofie doktor i statsvetenskap och tidigare generaldirektör för Fortifikationsverket samt statssekreterare i Finansdepartementet.

Rapporten Ojämlikhetens geografi (pdf)

Om Jämlikhetsutredningen

Jämlikhetsutredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här