Fråga facket Fråga facket

Rapport från parternas arbetsgrupper inför förhandlingarna om trygghet och omställning

Rapport När förhandlingarna om Trygghet och Omställning pausades i december 2019 tillsattes tre arbetsgrupper som fick i uppdrag att till parterna utreda och besvara ett antal frågeställningar kring anställningstrygghet, omställning och arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgruppernas rapporter är nu klara.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Rapporterna är tänkta att kunna utgöra ett underlag för parterna i de fortsatta förhandlingarna. De tre självständiga rapporterna har nu sammanställts i en rapport.

Grupperna har letts av Erland Olauson (anställningsskydd), Cecilia Fahlberg (omställning) och Anders Ferbe (arbetslöshetsförsäkring).

Parterna har gemensamt beslutat att offentliggöra rapporten.

En analys av förslagen i rapporten inleds nu inom LO. Samtidigt pågår LOs interna demokratiska process kring förhandlingarnas fortsättning.