Fråga facket Fråga facket

Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, SOU 2008:74

Remissyttrande Våra gemensamma välfärdssystem träder ofta in i viktiga skeden i livet, såsom sjukdom, arbetslöshet, föräldraskap och ålderdom. Välfärdssystemen ska finnas som en ekonomisk trygghet den dag en individ hamnar i en utsatt situation. Det är viktigt för legitimiteten av välfärdssystemen att de används på rätt sätt och inte missbrukas. Kraven på kontroll ska vara lika noga för ersättningar och bidrag som för de inkomster som tas ut i skatter och avgifter. Utbetalningar från välfärdssystemen måste ske på korrekta underlag och rättsligt riktiga grunder, såväl av rättviseskäl som av legitimitetsskäl. Felaktigt utbetalda ersättningar riskerar i sin förlängning att leda till att väl­färdsstaten urholkas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning