Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven SOU 2012:53

Remissyttrande Hösten 2011 tillsatte regeringen en utredning om AP-fonderna i pensionssystemet. Direktiven till utredningen togs fram gemensamt av regeringen och Socialdemokraterna i den så kallade pensionsgruppen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning