Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remiss Riskviktsgolv för svenska bolån

Remissyttrande De svenska bostadspriserna är idag högre än det historiska genomsnittet. De ökade bostadspriserna har följts av en ökad privat skuldsättning. Idag uppgår hushållens skuldsättning i Sverige till cirka 170 procent av den disponibla inkomsten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning