Fråga facket Fråga facket

Röster om facket och jobbet 2002-2003, rapport 5

Rapport Sammanfattning och slutsatser Rapport 5 är den avslutande delen. I denna rapport knyts de olika delarna ihop och utifrån denna genomgång dras de viktigaste slutsatserna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning