Fråga facket Fråga facket

Röster om facket och jobbet rapport 3 - Facklig aktivitet och fackligt arbete

Rapport Rapporten bygger på en intervjuundersökning om löntagares attityd till facket och synen på olika fackliga kärnfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning