Fråga facket Fråga facket

Röster om facket och jobbet rapport 6 - Facket i storstäderna

Rapport Organisationsgraden är lägre i storstäderna än i övriga landet sedan lång tid tillbaka. Lägst är organisationsgraden i Stockholm. Trots det är det fackliga intresset större bland LO-medlemmar i storstäderna. Desamma gäller intresset att åta sig fackliga uppdrag. Många kan tänka sig att bli medlemmar även bland icke fackligt anslutna arbetare i storstäderna. Det framgår av den sjätte rapporten i serien Röster om facket och jobbet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning