Fråga facket Fråga facket

Saknas: En arbetslinje för omställning

Rapport LO-projektet Arbetsmarknaden efter krisen har tittat närmare på hur Sverige ska nå tillbaka till full sysselsättning med små inkomstskillnader. I den fjärde och avslutande delrapporten beskrivs hur arbetskraftens växande omställningsbehov möts med försämrade omställningsmöjligheter. Utgångspunkten är en arbetsmarknad i förändring och hur detta måste mötas med ett livslångt lärande för alla löntagare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fortsatt hög arbetslöshet

När den globala finanskrisen med stor dramatik drog in över svensk arbetsmarknad hösten 2008 varnade många för lika allvarliga konsekvenser för sysselsättning och arbetslöshet som 1990-talskrisen medförde. Finanskrisen blev dock inte riktigt lika dramatisk som befarat, även om sysselsättningen föll och arbetslösheten steg påtagligt. Det globala ekonomiska läget är samtidigt fortfarande osäkert, inte minst gäller situationen i Europa. Mycket tyder på att arbetslösheten kommer att ligga kvar på höga nivåer under överskådlig framtid.

Arbetsmarknaden efter krisen

Mot bakgrund av finanskrisen beslutade LOs representantskap våren 2010, på initiativ av LOs dåvarande ordförande Wanja Lundby-Wedin och chefsekonom Lena Westerlund, att tillsätta ett förbundsgemensamt utredningsprojekt med namnet Arbetsmarknaden efter krisen. Centralt för projektet är frågor om hur Sverige ska nå tillbaka till full sysselsättning med små inkomstskillnader med utgångspunkt i den svenska modellen och dess långsiktiga hållbarhet.

Omställningsbehov och omställningsförmåga

Detta är projektets fjärde och avslutande delrapport. Projektet avslutas hösten 2013 med en slutrapport som på djupet synar de utmaningar som svensk arbetsmarknad och den svenska modellen står inför. En del av projektet är också skrivarkampanjen Berätta om ditt arbete som genomförs tillsammans med ABF och Föreningen Arbetarskrivare.

I denna rapport ligger fokus på arbetskraftens omställningsbehov och omställningsförmåga på arbetsmarknaden. Utgångspunkt är en arbetsmarknad i förändring och hur detta måste mötas med ett livslångt lärande för alla löntagare.

Rapporten Saknas: En arbetslinje för omställning (pdf)