Fråga facket Fråga facket

Semester- och fritidsvanor för arbetare och tjänstemän 2020

Rapport Klasskillnaden speglar sig tydligt i hur folk spenderar sin semester och fritid. Bland arbetare hade 33 procent varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn år 2019. Bland tjänstemän var motsvarande andel 14 procent. Denna klasskillnad är dessutom lika stor i dag som för 30 år sedan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustration: Bee-Line

Sammanfattning

  • Andelen med varken semesterresa eller fritidshus var högre bland kvinnor än bland män. Bland arbetare hade 34 procent av kvinnorna och 31 procent av männen varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn. Bland tjänstemän var det 17 procent för kvinnor och 12 procent för män.
  • Ej facklärda arbetare (högst två års utbildning efter grundskola) var den grupp som hade högst andel som varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn, 37 procent. Lägst andel var det bland högre tjänstemän, 9 procent.
  • Det är dock inte bara semestern som speglar dagens klassamhälle. Även andra fritidsvanor visar på tydlig klasskillnad. Det gäller allt från att idrotta, vara ute i skog och mark, läsa böcker, gå på teater eller konsert eller användande av internet. I rapporten framgår exempelvis att 46 procent av arbetarna och 23 procent av tjänstemännen aldrig läser böcker. Besökt teater, konsert eller liknande hade 49 procent av arbetarna gjort senaste 12 månaderna jämfört med 78 procent av tjänstemännen. 
  • En fritidsvana var dock jämlik och det var deltagandet i sociala medier. Där var arbetarna faktiskt aktiva i högre grad än tjänstemännen. Det var dock den enda fritidssysslan där arbetare var jämlika med tjänstemännen. I alla andra fritidssysslor, som ingår i undersökningen, var klasskillnaden tydlig i den meningen att arbetare ägnade sig åt dessa i klart lägre grad än tjänstemän.

Rapporten Semester- och fritidsvanor för arbetare och tjänstemän 2020 (pdf)