Fråga facket Fråga facket

Semester- och fritidsvanor för arbetare och tjänstemän 2024

Rapport Möjligheten till fritid, nöjen och sociala aktiviteter är betydligt sämre för arbetare jämfört med tjänstemän. Det är en effekt av både arbetsvillkor och ekonomiska förutsättningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Semesterresande och fritidsvanor efter klass och kön

  • År 2022 uppgav endast cirka hälften av arbetarna att de åker på semesterresa minst en vecka, jämfört med 70 procent av tjänstemännen. Denna skillnad har varit relativt konstant de senaste fjorton åren.
  • 13,5 procent av arbetarna uppger att de inte har råd med en veckas semester årligen, medan motsvarande siffra för tjänstemän är 3,8 procent. Denna skillnad har ökat markant över tid.
  • Semesterojämlikheten bottnar delvis i materiella skillnader. Arbetare har mindre ekonomiska marginaler och lägre löner, vilket gör att de mer sällan har råd att åka på en veckas semester.

Rapporten Semester- och fritidsvanor för arbetare och tjänstemän 2024 (pdf)

Författare till rapporten är Karin Kristensson, LO

ISBN: 978-91-566-3693-6