Fråga facket Fråga facket

Sju av tio löntagare har tillgång till daglig tidning i bostaden

Rapport Nya siffror visar att nästan fyra av tio LO-medlemmar – 38 procent – inte har tillgång till någon daglig tidning i bostaden (inte heller kvällstidning eller varannandagstidning). Av alla anställda är det drygt tre av tio, 31 procent, som inte har tillgång till någon daglig tidning. I absoluta tal innebär det nästan 1,2 miljoner anställda. Antalet personer som lever i dessa familjer är självfallet ännu fler. Andelen LO-medlemmar utan daglig tidning var 10 procent år 1968, 19 procent i början av 80-talet, 23 procent i början av 90-talet, 35 procent i början av 2000-talet och 38 procent idag. Också bland TCOs och SACOs medlemmar har andelen utan daglig tidning ökat starkt. För gruppen anställda som helhet har andelen som inte har tillgång till daglig tidning i bostaden ungefär fördubblats under en period av 25 år – från 16 procent åren 1980/81 till 31 procent år 2005.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning