Fråga facket Fråga facket

Sjukas rätt till stöd - En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring

Rapport Syftet med denna skrift är delvis att belysa brister som drabbar de sjukskrivna i dagens system. Men framför allt är ambitionen att teckna konturerna av det skydd och stöd som människor som drabbas av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom bör få rätt till. Att skapa bättre förutsättningar för att stötta människor ur ohälsa och åter till arbete står i fokus.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning