Fråga facket Fråga facket

Skarpt läge

Rapport Varför händer det så lite efter en arbetsplatsolycka? Tiden går i passiv väntan på att myndigheterna ska bli klara med sina utredningar. En arbetsplatsolycka är "skarpt läge" - och då gäller det för facket att vara på plats och börja arbeta omedelbart. Skriften "Skarpt läge" med checklistor och brevmallar har två syften: Att sammanställa ett antal handfasta råd och anvisningar för organisation och rutiner kring allvarliga arbetsplatsolyckor och Att öka kunskapen om hur myndigheterna arbetar efter en arbetsplatsolycka. "Skarpt läge" ska kunna användas som referensmaterial och inspiration i det fackliga arbetet vid en arbetsplatsolycka och när det inträffade är av så allvarlig karaktär att det kan finnas skäl att misstänkta ett arbetsmiljöbrott.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning