Fråga facket Fråga facket

Skolindustrin - hur mångfald blev enfald

Rapport Sedan 90-talet har Sverige som enda land i världen tillåtit privata ägare att plocka ut obegränsade vinster ur skattefinansierade skolor. Privata företag kan öka sina vinster genom att locka till sig de ”lättaste” eleverna och spara på personal, lokaler och utrustning. Samtidigt har skolresultaten sjunkit och klyftorna mellan elever ökat.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stopp för vinstjakten

En stor majoritet av LOs medlemmar och av svenska folket vill se ett stopp för vinstjakten. Regeringen har lyssnat och har nu presenterat ett sådant förslag. Detta har fått alliansen och Sverigedemokraterna, påhejade av Svenskt Näringsliv, att måla upp rena skräckscenarier över vad som skulle hända om vinsterna begränsas.

Valfrihetsrevolution?

Valfriheten sägs försvinna, med nedlagda skolor och minskad mångfald som följd. Men stämmer det? Och är det verkligen valfrihet och mångfald som präglar svensk skola? Har vi fått den ökning av ideella aktörer och den mångfald som utlovades när den moderatledda regeringen 1992 inledde vad de kallade ”valfrihetsrevolutionen” i skolan?

Svaren ges i denna rapport författad av journalisten Kent Werne.

Rapporten Skolindustrin - hur mångfald blev enfald (pdf)

Se seminarium om rapporten i LO Play