Fråga facket Fråga facket

Skyddsombudets rätt

Rapport Skyddsombudets rätt vänder sig till dig i ditt viktiga arbete som skyddsombud. Boken ger dig handfasta och konkreta tips och råd om hur du kan använda din rätt att stoppa arbeten, göra en framställan enligt kapitel 6 §6a i Arbetsmiljölagen, hur man gör en arbetsmiljökonsekvensutredning samt hur du överklagar Arbetsmiljöverkets beslut. Boken innehåller vissa juridiska begrepp och hänvisningar till aktuella lagparagrafer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning