Fråga facket Fråga facket

Skyddsombudets rättigheter och nyheter i Arbetsmiljölagstiftningen

Rapport Skyddsombudet företräder den fackliga organisationens medlemmar och andra arbetstagare på arbetsplatsen och har stöd för sitt uppdrag i arbetsmiljölagstiftningen. Till skyddsombudets lagstiftade rättigheter hör exempelvis att kräva åtgärder av arbetsgivaren och att vara med i planeringen av verksamheten på arbetsplatsen. Till rättigheterna hör också att stoppa arbetet vid omedelbar och allvarlig fara. Från år 2010 sker förändringar i lagstiftningen som bland annat förstärker och utökar skyddsombudets rättigheter. I denna skrift beskrivs både de tidigare införda och nya delar av skyddsombudets rättigheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning