Fråga facket Fråga facket

Stärk det lokala arbetsmiljöarbetet

Rapport Ett LO-projekt med uppgift att stärka det lokala fackliga arbetsmiljöarbetet , att skapa förutsättningar för och påskynda införandet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att verka för mer och bättre företagshälsovård.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning