Fråga facket Fråga facket

Stort omfång – svagt innehåll

Rapport Trots att närapå varannan arbetslös idag är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program är det bara en av fyra arbetslösa som får del av aktiva insatser. Aldrig förr har den aktiva arbetsmarknadspolitiken varit så svag i ett läge med så hög arbetslöshet. Det visar beräkningar i en ny rapport från LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svensk arbetsmarknadspolitik

Rapporten är den första i en serie av årligen återkommande rapporter om svensk arbetsmarknadspolitik.

Linda Grape, Utredare LO- Det räcker inte att räkna arbetslösa i insatser för att bedöma den arbetsmarknadspolitikens styrka. Det är innehållet i politiken, vilka slags insatser arbetssökande får del av, som avgör kraften. Regeringen har en grundföreställning om arbetslöshet som individens ansvar ensamt. Fokus läggs på att driva människor att söka fler jobb. Den offensiva aktiveringsstrategi som tidigare präglade svensk arbetsmarknadspolitik är inte längre synlig, säger Linda Grape, utredare på LO.

Färre rustande insatser

Rapporten visar att innehållet i de arbetsmarknadspolitiska programmen har förändrats sedan början av 2000-talet. En växande del av programinnehållet har kommit att bestå av vad som i huvudsak är att betrakta som förmedlingsinsatser, insatser som huvudsakligen handlar om stöd i jobbsökandet. Insatser som rustar för arbete har prioriterats ned.

- Utvecklingen innebär en urholkning av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Trots att närapå varannan arbetslös idag deltar i arbetsmarknadspolitiska program är det bara en av fyra arbetslösa som får del av aktiva rustande insatser. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken är omfångsrik men mycket svag, säger Linda Grape.

Aktiv arbetsmarknadspolitik

- Svensk arbetsmarknadspolitik kan åter bli den internationella förebild den länge var, en stark modell för omställning. Det är inte i första hand några nya arbetsmarknadspolitiska insatser som behövs, inte heller ett ökat omfång. Vad som behövs är ett starkare innehåll i den aktiva arbetsmarknadspolitiken, avslutar Linda Grape.

I rapporten föreslår LO:

  • Att jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar rivs upp.
  • En utbildningssatsning inom arbetsmarknadspolitiken.
  • En förstärkning av förmedlingsverksamheten för att säkra god kvalitet.
  • Ett stärkt tidigt stöd till arbetslösa.
  • Effektivare och tidigare insatser till unga.
  • Åtgärder för att förbättra möjligheten till praktik av god kvalitet.
  • Åtgärder för att stärka anställningsstödet.
  • En översyn av användningen av kompletterande aktörer.
  • En granskning av förutsättningarna för regional anpassning av arbetsmarknadspolitiken.
  • Ett stärkt inflytande över arbetsmarknadspolitiken för arbetsmarknadens parter.