Fråga facket Fråga facket

Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet, (SOU 2007:59)

Remissyttrande Kombiterminalutredningen har i samordning med hamnutredningen arbetat fram förslag till en nodstruktur för det svenska godstransportsystemet. LO har i flera sammanhang betonat samhällets ansvar för att utveckla ett mer intermodalt arbetande transportsystem och ser utredningens förslag som en grund för att utveckla detta synsätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning