Fråga facket Fråga facket

Svar avseende EU-kommissionens samråd om en europeisk pelare av sociala rättigheter

Remissyttrande LO vill ha regler som gör det möjligt att kräva att svenska kollektivavtal ska gälla för allt arbete som utförs i Sverige. LO kräver sedan 2008 tillsammans med övrig europeisk fackföreningsrörelse att det till EUs fördrag fogas ett socialt protokoll. Grundläggande fackliga fri- och rättigheter ska inte underordnas EUs ekonomiska friheter. Vid normkonflikt ska de fackliga fri- och rättigheterna ha företräde. För LO är detta en förutsättning för förverkligandet av tanken om ett socialt Europa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning