Fråga facket Fråga facket

Svensk arbetsrätt i en internationell ekonomi

Rapport En naturlig följd av internationaliseringen och av att Sverige är medlem i EU är att de juridiska reglerna harmoniseras och blir mer lika, skriver Dan Holke, chefsjuirst på LO-TCO Rättsskydd i rapporten Svensk arbetsrätt i en internationell ekonomi. Rapporten är en skrift som är tänkt att på ett tillgängligt sätt diskutera hur arbetsrätten här påverkas av internationaliseringen. Författaren lyfter bland annat fram att EG-rätten är mer inriktad på att skydda individuella rättigheter genom lagar, än att stimulera ett system med parter på arbetsmarknaden som sluter kollektivavtal. Han resonerar om de spänningar som uppstår av krocken mellan dessa två traditioner, till exempel på strejkrättens område.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning