Fråga facket Fråga facket

Sverige rosenrött eller svartmålat. 2002

Rapport Det här är en berättelse om Sverige och hur det är att leva här. Är det sant att Sverige är fattigt land i periferin av den stora världen? Att få vill leva här. Lever vi i ett helvete som tillintetgör all företagsamhet och förhindrar framgångar inom alla områden? Eller lever vi i ett rosenrött paradis? Den här skriften syftar till att ge en bild av Sverige som kanske kommer att förvåna. Vi har valt att kalla skriften ”Sverige - svartmålat eller rosenrött” för att visa att bilden av Sverige behöver nyanseras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning