Fråga facket Fråga facket

Sveriges Jämställdhetsbarometer 2014

Rapport Livspusslet. Det känns igen. Bristen på tid, en hård press i arbetet och höga förväntningar på vad vi ska hinna därutöver. Barnen, en aktiv fritid, en hälsosam livsstil. Det höga tempot och känslan av att inte kunna bestämma sammanfaller med signalen att alla möjligheter i världen finns och är möjliga, bara du är villig att ta dem. Så enkelt är det emellertid inte.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tid, makt och pengar

Sveriges Jämställdhetsbarometer 2014Jämställdhetsbarometern visar att de stora skillnaderna i tid, makt och pengar mellan kvinnor och män är starkt kopplade till den ojämlika fördelningen av betalt och obetalt arbete. Det nuvarande inkomstmåttet är missvisande. Därför introducerar vi ett nytt lönemått – faktiskt månadslön.

Med det nya lönemåttet ser vi följande genomsnittlig faktiskt månadslön: 

  • Arbetarkvinnor 17 000 kronor per månad 
  • Män i arbetaryrken 23 000 kronor 
  • Tjänstemannakvinnor 27 400 kronor 
  • Tjänstemän 36 700 kronor

En skillnad på 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.

Förslag på reformer för att stärka kvinnors ställning i arbetslivet:

  • Lagstiftningen ska stödja rätten till heltid och trygga anställningar. 
  • Föräldraförsäkringen ska tredelas. LO vill i ett första steg att fyra månader reserveras för vardera föräldern.
  • I verksamheter som finansieras med skattemedel ska rätten till heltid och trygga anställningar göras till norm. 
  • Stärk statsbidragen till kommuner och landsting med 30 miljarder kronor. Detta bör komma kvinnor i arbetaryrken till del genom förbättringar av arbetsvillkoren.

Rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer 2014 (pdf)