Fråga facket Fråga facket

Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

Rapport Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Kvinnor i tjänstemannayrken har 28 612 kronor i faktisk månadslön. Det visar årets upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Faktisk månadslön

För att förstå skillnaderna i lön mellan personer av olika kön och klass har LO introducerat det nya lönemåttet faktisk månadslön.

- Genom att räkna om kvinnors deltidslöner till vad de skulle ha tjänat om de arbetade heltid döljer man problemet, nämligen att kvinnors löner genomgående är väsentligt lägre än männens, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande.

Tid, makt och pengar

LOs årligt återkommande Jämställdhetsbarometer syftar till att i siffror visa hur tid, makt och pengar fördelas mellan kvinnor och män, i yrkeslivet och i familjen.

- De stora skillnaderna mellan kvinnor och män är starkt kopplade till det utbredda deltidsarbetet och många osäkra anställningar inom kvinnodominerade branscher.

- Därför använder vi ett nytt lönemått, faktisk månadslön, säger LO-utredaren Ulrika Vedin. Med det lönemåttet ser vi följande genomsnittlig faktiskt månadslön: 

  • Arbetarkvinnor 17 500 kronor per månad
  • Män i arbetaryrken 23 400 kronor
  • Tjänstemannakvinnor 28 600 kronor
  • Tjänstemän 37 500 kronor

En skillnad på 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.

- Det är dags att avslöja myterna om kvinnors arbetsliv. Deltiderna i kvinnodominerade branscher är inte självvalda utan en del av arbetsgivares strävan efter precisionsbemanning,säger Joa Bergold, utredare LO.

- Det är inte rimligt att tala om att kvinnor bör välja annorlunda. Istället måste lösningarna bidra till varaktig förändring av både arbetsliv och familjeansvar.

LOs förslag:

  • Heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden. Skattefinansierade verksamheter ska gå i bräschen för utvecklingen och bör avtala om heltidsnorm inom sina branscher.
  • Stärk anställningstryggheten. Tidsbegränsad anställning ska bara användas om det finns objektiva skäl för det.
  • Inför snarast en tredje reserverad månad per förälder i föräldraförsäkringen, och en färdplan för när och hur fler månader ska reserveras.
  • Förstärk statsbidragen till kommuner och landsting så att arbetsvillkoren för kvinnor i arbetaryrken kan förbättras.
  • Bygg ut barnomsorgen på obekväma arbetstider.

Rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015 (pdf)