Fråga facket Fråga facket

Sveriges jämställdhetsbarometer 2018

Rapport Varje år undersöker LO hur kön och klass påverkar människors arbetsvillkor. Frågan vi ställer oss är: Har alla människor samma makt att forma samhället och sitt eget liv? Svaret redovisar vi i Sveriges Jämställdhetsbarometer: Tid, makt och pengar. I år gör vi en tillbakablick över utvecklingen från 1997 till 2017.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ökad ojämlikhet syns i jämställdhetsstatistiken

Ojämlikheten i Sverige har ökat sedan mitten av 1990-talet. Vissa grupper har tagit stora steg upp på inkomststegen medan de som även tidigare var ekonomiskt utsatta har fallit efter. LOs utgångspunkt är att jämställdhet och jämlikhet måste gå hand i hand om kvinnors och mäns villkor ska kunna närma sig varandra.

I Sveriges Jämställdhetsbarometer kan vi presentera unika siffror som visar sambandet mellan anställningsform och arbetstid, men också hur arbetstiden påverkar och trycker ned lönen. Endast 4 av 10 kvinnor i arbetaryrken har en tillsvidareanställning på heltid. 

Skillnaderna i faktisk månadslön mellan kvinnor och män i arbetaryrken och mellan kvinnor och män i tjänstemannayrken har minskat. Dock ökar skillnaderna i faktisk månadslön mellan kvinnor i arbetar- och tjänstemannayrken och mellan män i arbetar- och tjänstemannayrken. Arbetarkvinnor har den i särklass lägsta faktiska månadslönen.

Dags för en klassmedveten jämställdhetspolitik

Makten över tiden och fördelningen av tid i betalt och obetalt arbete måste fördelas jämnare mellan kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken. Makten över arbetet måste fördelas mer jämnt mellan arbetstagare och arbetsgivare så att kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken har trygga och bra arbetsvillkor. Och pengarna måste fördelas mer jämnt mellan kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken.

LO vill bland annat se följande:

  • Arbetsgivare måste organisera arbetet så att även kvinnor får fasta heltider. Vi kräver att de politiskt styrda arbetsgivarna i välfärden ska erbjuda fasta heltider. 
  • Pappor och mammor behöver i högre grad dela lika på omsorgen om barnen och hushållsarbetet. Här är föräldraförsäkringens utformning en nyckel. Vi vill att hälften av föräldrapenningdagarna knyts till vardera föräldern.
  • Kommunerna måste erbjuda barnomsorg även på kvällar och helger för att underlätta för arbetarföräldrar att kombinera arbete och familj.

Ladda ner Sveriges Jämställdhetsbarometer 2018 (pdf)

Läs också: "3 myter om den svenska jämställdheten"