Fråga facket Fråga facket

Sveriges jämställdhetsbarometer 2022

Rapport Den svenska familjepolitiken är klassblind. Det konstaterar LO i sin årliga rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer. LO-förbundens medlemmar har inte samma möjligheter och rättigheter till att kombinera arbete och familj som andra på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vem kan arbeta och ha familj?

Kvinnor i arbetaryrken har det allra svårast att kunna kombinera jobb med familj. Majoriteten jobbar under otrygga anställningsformer där heltids- och tillsvidaretjänster snarare är undantag än norm. Till skillnad från många tjänstemän är dessutom flexibiliteten låg för arbetarkvinnor,  endast tre av tio har möjlighet att påverka sina arbetstider.

Begränsad rätt till barnomsorg för föräldrar i arbetaryrken

Ett särskilt nedslag gör rapporten i rätten till barnomsorg. Sex av tio arbetarkvinnor jobbar utanför kontorstider, då rätten till barnomsorg är mycket begränsad. Kommuner är inte skyldiga att erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger. Och även om kommunen gör det ställs ofta högre krav än om föräldern jobbar under kontorstid. Bara drygt hälften av föräldrar i arbetaryrken kan arbeta heltid med barnomsorgens öppettider.

LOs krav:

Allas rätt till barnomsorg

  • Kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid.
  • Kommuner ska inte kunna ställa högre krav på föräldrar för barnomsorg utanför kontorstid.

En ny modell för föräldraförsäkringen

  • Individualisering, nya tidsgränser och årliga dagar skapar mer jämställda och jämlika möjligheter att kombinera arbete och familj. 

Tid, makt och pengar – Sveriges jämställdhetsbarometer 2022 (pdf)

Se rapporten presenteras vid ett webbinarium i LO Play

Se animerad presentation här