Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad

Rapport 700 000 har i dag en otrygg anställning. Det visar LO och Svenskt Näringslivs gemensamma utredning Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad. En oacceptabel siffra, enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

700 000 har otrygga anställningsförhållanden

Utredningen visar att andelen tidsbegränsat anställda legat ganska konstant sedan början av 2000-talet men att antalet visstidsanställda ökat. I dag har alltså 700 000 människor en otrygg anställning. En alldeles för hög siffra enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

- Det är 700 000 människor som har otrygga anställningar i Sverige. Det är inte acceptabelt. Att det behövs en flexibilitet är vi nog överens om, men man måste kunna få in fler i trygga anställningar. Man måste kunna ha mer förutsägbarhet i sin ekonomi och sitt familjeliv.

Rapporten Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad (pdf)