Fråga facket Fråga facket

Tillsammans - LO-samordning och samverkan i praktiken

Rapport LOs samordnade lönepolitik handlar i grunden om att övervinna det kollektiva handlandets dilemma. En enskild grupp kan vinna på att ta ut mer i löneökning än vad det tillgängliga utrymmet medger, men om alla söker tillgodose den egna gruppen förlorar alla i längden. Det skriver LO-utredarna Sofie Rehnström och Robert Sjunnebo i rapporten Tillsammans - LO-samordning och samverkan i praktiken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Framgångar och besvikelser

Rapporten är en gedigen genomgång av de stora dragen i LO-samordningens praktik och utveckling. Här skildras samordningens framgångar och besvikelser.

Detta är den femte lönepolitiska rapporten inom projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. För dig med intresse för LO-samordningens historia är rapporten oundgänglig.

Rapporten Tillsammans - LO-samordning och samverkan i praktiken (pdf)

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.