Fråga facket Fråga facket

Ungas färdigheter och etableringsproblem på arbetsmarknaden

Rapport Samtidigt som de flesta unga vuxna i Sverige enligt OECD har goda färdigheter är skillnaderna inom gruppen stora. Det tar också allt längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden. För att komma till rätta med detta bör mer satsas på vuxenutbildning, praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar samt på ett ökat stöd i gymnasiet för att förhindra avhopp. Det menar sociologen Love Wennemo-Lanninger i rapporten Ungas färdigheter och etableringsproblem på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svårt utan gymnasieutbildning

Rapporten bygger bland annat på OECDs undersökning PIAAC om vuxnas färdigheter på arbetsmarknaden. Den visar positiva resultat för unga vuxna i Sverige men också att gruppen är heterogen. Störst problem har unga som varken arbetar eller studerar, liksom unga som inte har klarat gymnasiet.

Wennemo Lanninger lyfter fram ett antal strategier för att förbättra ungas chanser att etablera sig på arbetsmarknaden. De är bland annat:

  • Underlätta för unga vuxna att komplettera bristande kunskaper genom vuxenutbildning. Unga vuxna måste ha möjlighet att läsa till både högskoleförberedande eller relevanta yrkesutbildningar, samt grundläggande utbildning om grundskolekompetens saknas.
  • Skapa fler praktikplatser eller yrkesintroduktionsanställningar för de som inte har orken eller viljan att börja studera igen.
  • Förhindra att unga vuxna hoppar av gymnasiet, genom ökat pedagogiskt och socialt stöd under studietiden. Det är också viktigt att de unga som byter gymnasieprogram eller gymnasieskola får den hjälp och vägledning som krävs för att de ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning.

Rapporten Ungas färdigheter och etableringsproblem på arbetsmarknaden (pdf)

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.