Fråga facket Fråga facket

Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4)

Remissyttrande LO har getts möjlighet att ge synpunkter på rapporten ”Utvärdering av överskottsmålet” (Ds 2010:4). I rapporten redovisas det arbete som bedrivits med att förtydliga motiven, utformningen och uppföljningen av överskottsmålet. LO ser betydande problem, inte minst när det gäller legitimiteten för själva överskottsmålet, med den ansats som används för att bestämma nivån på målet den närmaste 10-årsperioden sett till motiven offentlig finansiell hållbarhet, rättvisa mellan generationerna och effektivitet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning