Fråga facket Fråga facket

Vad får en arbetare i pension?

Rapport Dagens pensionssystem (allmän och tjänstepension) ger för lite i pension till en arbetare. Efter ett helt yrkesliv (heltid i 45 år) blir pensionen bara 60 procent av slutlönen och inkomsterna kan hamna under låginkomstgränsen (som är 60 procent av genomsnittsinkomsten i ekonomin). Detta är så lågt att skyddsnäten i form av garantipension och bostadstillägg aktiveras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

47 procent av genomsnittsinkomsten

  • Många arbetare pensioneras ett par år före 65. Då blir pensionen endast 50 procent av slutlönen och arbetarens inkomster kan ligga långt under låginkomstgränsen.
  • En kommunalare som arbetat heltid har då endast 46 procent av genomsnittsinkomsten. Först vid 65 aktiveras skyddsnäten och inkomsterna kan hamna på 62 procent av genomsnittet.

Rapporten Vad får en arbetare i pension? (pdf)

Läs mer

Rapporten Vem kan jobba till 67? (pdf)