Fråga facket Fråga facket

Vad krävs för en rättvis klimatomställning?

Rapport Den omställning av samhället som behövs för att bromsa klimatförändringarna har redan börjat, men blir alltmer akut och takten behöver öka. Omställningen innebär att vi står inför en genomgripande och omfattande strukturomvandling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Effektiva och rättvisa åtgärder

Svensk fackföreningsrörelse har en tradition av att bejaka strukturomvandlingar och teknikskiften. Det gäller även i klimatomställningen. Fackföreningsrörelsens positiva inställning till klimatomställningen bygger dock på att omställningen blir rättvis: att vinsterna kommer flertalet till del samtidigt som kostnaderna fördelas efter bärkraft.

Rättvisa är också centralt för att skapa acceptans för den omställning som vi vet måste ske. Ett jämlikt fördelat välstånd och en välfärd som fungerar väl är viktiga förutsättningar som skapar en grundtrygghet, vilket möjliggör stora förändringar. Men för att klimatpolitiska åtgärder ska få brett stöd behöver själva åtgärderna också uppfattas som både effektiva och rättvisa.

Rapporten är skriven av Anna Almqvist och Marika Palmér Rivera, LO.

Rapporten Vad krävs för en rättvis klimatomställning? (pdf)

Kortversion av rapporten (pdf)

ISBN: 978-91-566-3627-1